Warunki najmu

1. Wymagany wiek najemcy: 18-70 lat

2. Wymagane dokumenty:
* dowód osobisty lub paszport;
* prawo jazdy (od co najmniej roku), w przypadku Najemcy nie będącego obywatelem UE międzynarodowe prawo jazdy;
* Karta debetowa lub kredytowa do blokady kaucji (w przypadku wynajmu na osobę fizyczną – nie prowadzącą działalności gospodarczej).

3. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie, drogą elektroniczną (e-mail) lub osobiście w siedzibie firmy. Informacje niezbędne przy rezerwacji to: dane teleadresowe Najemcy, model pojazdu, przewidywany termin i długość najmu, miejsce i godzina odbioru pojazdu oraz ewentualne zgłoszenie zamiaru wyjazdu za granicę z podaniem kraju docelowego oraz krajów tranzytowych (tylko do krajów UE z wyjątkami podanymi poniżej). Każda rezerwacja złożona drogą elektroniczną jest ważna po potwierdzeniu jej przez pracownika wypożyczalni

4. Na czas najmu samochodu pobierana jest kaucja, której wysokość zależy od marki i modelu pojazdu. Kaucja podlega całkowitemu zwrotowi w momencie oddania nieuszkodzonego samochodu. Kaucja może być wpłacona gotówką (w przypadku wynajmu „na firmę”), przelewem na konto lub zablokowana na koncie karty kredytowej/płatniczej.

5. Opłata za wynajem oraz kaucję pobierana jest
z góry.

6. Pojazdy posiadają pełne ubezpieczenie w zakresie OC, AC oraz Assistance na terenie całej UE (zastrzegamy możliwość wyjazdu do nast. krajów UE: Litwa, Łotwa, Estonia, Bułgaria, Rumunia).

7. Opłata za wynajem samochodu nie obejmuje kosztów paliwa.

7. Opłata za wynajem samochodu nie obejmuje kosztów paliwa.

8. Wypożyczalnia Samochodów Prestige-Cars podąża za preferencjami Klientów odnośnie chęci wynajęcia konkretnego pojazdu w danej klasie, lecz w przypadku braku dostępności zastrzegamy sobie prawo do przeniesienia rezerwacji na inny pojazd w tej samej klasie lub wyższej.

9. Obowiązuje limit kilometrów w wysokości 500km na dobę. Limity sumują się – całkowity limit kilometrów dla danego wynajmu równa się iloczynowi 500km razy ilość dób najmu/ maksymalnie 5000 km miesięcznie.

10. Pełne warunki wynajmu znajdują się TUTAJ.

11. Klient ma możliwość zniesienia udziału własnego w szkodzie rozliczanej w ciężar polisy AC, w przypadku gdy nie został naruszony żaden warunek Ogólnych Warunków Ubezpieczenia AC. Koszt zniesienia udziału własnego wynosi 25 zł brutto.doba. Klient ma obowiązek zgłosić szkodę w Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Zniesienie udziału nie obejmuje sytuacji gdy pojazd został przekazany osobie, która nie została podana jako dodatkowy kierowca w momencie podpisywania umowy.

12. Nie ma możliwości zniesienia udziału własnego przy wynajmie następujących klas pojazdów: Klasa E, Klasa E premium.

13. Składając rezerwację oraz wynajmując pojazd Rezerwujący oświadcza, że zna Regulamin Wypożyczalni Prestige-Cars Sp. z o.o. i zobowiązuje się do ich przestrzegania.